Nacionalni svet za kulturo

7. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 19. 10. 2010

Vabim vas, da se udeležite 7. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 19. oktobra 2010, ob 10. uri
v veliki sejni sobi Ministrstva za kulturo, Metelkova 4 (pritličje), 1000 Ljubljana.
 

Predlog dnevnega reda:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje.
  2. Opredelitev in analiza temeljnih kulturnopolitičnih problemov, ki ovirajo izvajanje javnega interesa za kulturo.
  3. Obravnava pobude Ministrstva za kulturo - Analiza stanja in možnosti ukinitve nadomestil za včlanitev v slovenske splošne knjižnice.
  4. Obravnava pobude Ministrstva za kulturo - Osnutek programa preoblikovanja Kulturniške zbornice Slovenije.
  5. Kakšne spremembe prinaša Predloga zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju na področju davkov in prispevkov iz avtorskih honorarjev?
  6. Seznanitev z novo Uredbo o samozaposlenih v kulturi.
  7. Zmanjšanje sredstev za financiranje lektoratov slovenskega jezika v tujini.
  8. Razno.

Dodatno neobvezno gradivo k 2. točki je dosegljivo na spletni strani http://www.mk.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/12009/5919/.

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 7. redne seje, 19. 10. 2010

Mediji o nas

Arhiv objav