Nacionalni svet za kulturo

9. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 18. 1. 2011

Vabim vas, da se udeležite 9. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 18. januarja 2011, ob 10. uri v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
Prosim, ne spreglejte, da seja ne bo na stari lokaciji (Metelkova 4), ampak na novi!

Predlog dnevnega reda:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje.
  2. Oblikovanje svežnja kulturnopolitičnih ukrepov s katerimi lahko Vlada RS bistveno prispeva k izboljšanju položaja kulture v družbi.
  3. Predlog vsebinskega in finančnega poročila o delu Nacionalnega sveta za kulturo v letu 2010.
  4. Obravnava pobude - Poziv javnega zavoda Maribor 2012 Evropska prestolnica kulture, za imenovanje novega člana v programski svet.
  5. Pobuda Ministrstva za kulturo v zvezi z obravnavo predloga Analize stanja na področju kulture s predlogi ciljev za Nacionalni program za kulturo - dogovor o sklicu seje delovne skupine ali dodatne seje NSK.
  6. Odgovori na pobude Nacionalnega sveta za kulturo.
  7. Razno.

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 9. redne seje, 18. 1. 2011

Mediji o nas

Arhiv objav