Nacionalni svet za kulturo

10. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 29. 3. 2011

Vabim vas, da se udeležite 10. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 29. marca 2011, ob 10. uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
 

Predlog dnevnega reda:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje.
  2. Seznanitev s Predlogom zakona o opravljanju dejavnosti splošnega pomena na področju negospodarskega sektorja.
  3. Uveljavljanje avtorskih pravic ustvarjalcev v kulturi nasploh in s posebnim poudarkom na glasbenem področju.
  4. Obravnava pobude Civilne iniciative za ohranitev samostojnosti Notranjskega muzeja Postojna.
  5. Obravnava Predloga resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva 2011 -2020, sprejetega na 124. seji Vlade RS, 10. 3. 2011.
  6. Dopolnitev terminskega načrta sej Nacionalnega sveta za kulturo v letu 2011.
  7. Razno.

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 10. redne seje, 29. 3. 2011

Mediji o nas

Arhiv objav