Nacionalni svet za kulturo

11. seja Nacionalnega sveta za kulturo, 14. 6. 2011

Vabim vas, da se udeležite 11. redne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo
v torek, 14. junija 2011, ob 10.00 uri
v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
 

Predlog dopolnjenega dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 4. izredne seje.

2. Obravnava predloga rebalansa proračuna za kulturo za leto 2011.

3. Obravnava osnutka Nacionalnega programa za kulturo 2012 – 2015.

4. Predstavitev in obravnava predloga sprememb Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

5. Statusa predmetov s področja umetnosti in kulture na splošni maturi 2013.

6. Razno.
 

Digitalno gradivo k 2. točki je dostopno na spletni strani Ministrstva za kulturo 
http://www.mk.gov.si/si/aktualno/priprava_nacionalnega_programa_za_kulturo_2012_2015/

 

Objavljen zapisnik seje: Zapisnik 11. redne seje, 14.6.2011

Mediji o nas

Arhiv objav